stammen.dk 

Myter og fordomme om stammen 
Der findes mange forskellige myter og fordomme om stammen. Myter og fordomme er med til at vanskeliggøre hverdagen for mennesker der stammer og en medvirkende årsag til stammeproblemets kompleksitet.  

Til forklaring kan det siges, at myter er opdigtede fremstillinger af fænomener, der helt eller delvist er uden grund i virkeligheden. Fordomme er betegnelsen for negative indstillinger man kan have over for en anden person eller en gruppe af personer. Fordomme baseres oftest på ukorrekt information eller fejlagtige generaliseringer. 

Nedenfor er listet nogle af de gængse myter og fordomme om stammen opdelt efter årsager, karakteregenskaber og hvad man kan gøre for at forhindre stammen. 
 

Myter og fordomme om årsager til stammen 

  • stammere er blevet kildet, drillet eller strengt opdraget
  • stammere har haft en overbeskyttet barndom
  • stammere har haft forældre, hvoraf den ene part har været meget dominerende
Myter og fordomme om karakteregenskaber ved stammere 
  • stammere er nervøst anlagte
  • stammere er mindre intelligente
  • stammere er latterlige og mindre troværdige
  • stammere er stille, passive og tilbageholdende
Myter og fordomme om hvad kan man gøre for at forhindre stammen 
  • stammere kan bare tage sig sammen og holde op med at stamme
  • man skal lade som ingenting over for et barn, som stammer

  •  
tilbage   tilbage til forsiden