stammen.dk 

Fakta om stammen
Nedenfor følger i udvidet stikordsform fakta om stammen. Disse fakta er sikker viden - så sikker, som vi i dag er i stand til at være på baggrund af erfaringer, undersøgelser og forskning om stammen.
 

 • stammen har været kendt til alle tider
 • stammen findes i alle samfund og kulturer
 • cirka 1% af befolkningen i verden stammer
 • 4-5% af alle børn stammer i en periode
 • flere drenge end piger stammer kønsforskellen vokser med alderen
 • stammen begynder i langt de fleste tilfælde i 2-5 års alderen
 • de præcise årsager til stammen er ukendte, dog mener man, at såvel arvelige som tale-sproglige og psykosociale faktorer har betydning for stammens opståen og efterfølgende udvikling
 • stammesymptomer er gentagelser, forlængelser og blokeringer af lyd, stavelser og ord
 • ud over de egentlige stammesymptomer kan der udvikles sekundære symptomer som medbevægelser og grimasser i forsøget på at sige de svære ord 
 • som reaktion på stammen kan den enkelte udvikle skam- og skyldfølelser og manglende selvværd
 • stammens form og sværhedsgrad kan variere meget i løbet af stammeudviklingen hos det enkelte menneske
 • stammen er situationsafhængig, den enkelte stammer ofte meget forskelligt i forskellige situationer
 • stammere stammer almindeligvis ikke når de synger eller taler i kor
 • stammen kan udvikle sig til et alvorligt kommunikationshandicap, hvor det er stammen, der styrer den enkeltes uddannelse, erhvervsvalg og dagligdag
 • det er vigtigt med rådgivning af det stammende barns forældre og de professionelle, der omgås barnet (dagplejere, pædagoger, lærere), så snart som muligt efter, at stammen er konstateret 
 • det er vigtigt at fokusere på omgivelsernes adfærd/fordomme i forhold til den stammende person i forbindelse med oplysning om stammen
 • stammebehandling/stammeundervisning tilbydes i Danmark gratis på regionernes/kommunernes taleinstitutter/kommunikationscentre (for voksne) og kommunernes PPR-kontorer (for børn)
tilbage tilbage til forsiden