stammen.dk 

Links til faglige hjemmesider
Nedenfor følger en liste med links til faglige hjemmesider. Listen er opdelt i hjemmesider med rent fagligt indhold, og hjemmesider med blandet fagligt og kommercielt indhold.
 

Rent fagligt indhold
Socialstyrelsen - Om stammen for forældre, fagfolk og andre med interesse for stammen
American Institute for Stuttering Treatment - Behandling samt uddannelse af professionelle
ASHA, divison 4: Fluency and Fluency Disorders - USA's logopædfaglige organisation
Brock University Stuttering Research Laboratory - Hjemmeside fra Canadisk Universitet, bl.a. med oplysninger om hjernen
East Carolina University's stuttering homepage - Artikler, videomm. fra forskerne på ECU
ISTAR - Institute for Stuttering Treatment and Research - Canadisk hjemmeside om behandling af stammen etc.
Journal of Stuttering Therapy, Advocacy and research - Artikler om stammen, stammebehandling og -forskning
Prevention of Stuttering - Oplysninger om forebyggelse og behandling af stammen hos små børn
Stuttering Foundation of America (SFA) - Udgiver på non-profit grundlag bøger mm. om stammen
The Australian Stuttering Research Center -  Behandling og forskning på University of Sydney
The Camperdown Program - Information om Camperdown programmet beregnet for unge og voksne
The City Literary Institute, Speech Therapy - Stammebehandling af unge og voksne i London - flere typer af kurser
The Lidcombe Program - Information om Lidcombe programmet beregnet for børn 
The Michael Palin Centre for Stammering Children - Information om Michael Palin Centret
The Special Interest Group (SIG) - Hjemmeside for SIG - en  gruppe af engelske talepædagoger 
The Stuttering Homepage - Den mest omfattende hjemmeside om stammen
The Van Riper Homepage - Artikler af og om Van Riper, bibliografi, etc.
University of Nebraska Fluency Center - Artikler mm. om stammen hos små børn, unge og voksne
Wendell Johnson Memorial Homepage - Hjemmeside om Wendell Johnson, bibliografi, etc.
 
 

Blandet fagligt og kommercielt indhold
Aurismed- Norsk høreapparatfirma, der formidler "SpeechEasy" i Norden
Casa Futura Technologies - Firma der har specialiseret sig i tekniske hjælpemidler for stammere
Comprehensive Stuttering Therapy - Behandlingsprogram primært for unge og voksne 
Del Ferro Institute- Præsentation af instituttets behandlingsmetode, der bygger på åndedrætsøvelser
Prosodi.net- Svensk hjemmeside om behandling af stammen baseret på fluency teknikker, bl.a. også brug af Dr. Fluency
The McGuire Program - Beskrivevelse af McGuire-programmets indhold, oplysning om kurser etc.
The National Center for Stuttering - Martin Schwartz's behandlings- og træningsprogram
The Starfish Project - Behandlingsprogram i England, der bl.a. bruger vejrtrækningsteknikker
 

tilbage til forsiden