stammen.dk 

Behandling af stammen
Den logopædiske stammebehandling af førskolebørn tilbydes som indirekte eller direkte behandling. Indirekte behandling er rådgivning og vejledning af forældre og information til barnets pædagoger, dagplejere etc. Direkte behandling tilbydes som oftest i form af leg i gruppe eller individuelt. Man sigter på at oplyse om og afdramatisere stammen samt forbedre barnets talemiljø ved at sænke de talesproglige krav til barnet. De senere års forskning og praksis tyder på, at chancen for at forebygge en negativ stammeudvikling er større, hvis der sættes relativt tidligt ind med vejledning og rådgivning. Men det er aldrig for sent at påbegynde logopædisk stammebehandling! 

For skolebørns vedkommende er behandling hovedsagelig direkte behandling, hvilket betyder, at barnet individuelt eller i gruppe med andre stammere lærer noget om stammen og kommunikation. Forældrene inddrages i behandlingen, typisk med information om stammen og om, hvordan man kan forholde sig hjemme. 

Behandling af unge og voksne stammere foregår stort set på samme måde som beskrevet i afsnittet om skolebørnsstammere, men nu med mere målrettet analyse og bearbejdelse af egne stammesymptomer. Man arbejder med forskellige taleteknikker og følelsesmæssige reaktioner på stammen. 

Det er primært logopæder/talepædagoger, der tager sig af behandling af stammen, men nogle steder deltager også psykologer eller fysioterapeuter i behandlingen. 

Under menupunktet PPR-kontorer og institutter kan du finde adresser på taleinstitutter/kommunikationscentre - og med tiden også adresser på PPR-kontorer i kommunerne. Kontakt dit lokale PPR-kontor (vedr. børn) eller taleinstitut/kommunikationscenter (vedr. voksne) for oplysninger om talepædagogisk bistand. 
 

tilbage til forsiden